"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Struktura czytelników

CZYTELNICY ZAREJSTROWANI W CIĄGU ROKU 2010

Ogółem od pocz. roku na koniec miesiąca

wg wieku

wg zajęcia

Miesiące

Razem

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

P

 

 

 

R

 

 

 

U

 

 

 

S

 

 

 

M

 

 

 

I

 

 

 

Nz

I

103

37

8

11

21

13

13

3

10

18

10

45

1

16

103

II

102

48

17

5

15

11

6

1

6

15

3

65

3

9

205

III

43

15

10

5

3

7

3

-

4

4

3

25

2

5

248

IV

15

6

1

5

2

1

-

1

-

4

2

7

1

-

263

V

18

6

8

2

1

1

-

-

-

-

3

13

-

2

281

VI

9

1

1

3

3

-

1

-

-

2

3

2

-

2

290

VII

17

5

6

-

4

1

1

-

-

1

-

11

1

4

307

VIII

12

6

1

1

2

2

-

-

1

-

-

7

1

3

319

IX

20

3

7

3

3

4

-

1

-

4

2

9

4

-

339

X

11

2

2

3

2

1

1

-

-

-

2

5

1

3

350

XI

10

3

-

-

5

2

-

-

1

2

1

3

3

-

360

XII

10

6

1

1

1

1

-

-

1

-

1

7

-

1

370

RAZEM

w

bibliotece

138

62

39

62

44

25

6

23

50

30

199

17

45

370

w punktach

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OGÓLEM

138

62

39

62

44

25

6

23

50

30

199

17

45

370