"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Jubileusz 60 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie

 

      60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie

27 października 2009r.


  "60 lat Biblioteki .Ocalić od zapomnienia " - to główna myśl, która kierowała nami przygotowując ten Jubileusz wraz retrospektywną wystawą.
Spotkaliśmy się 27 października o godz. 10:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie z zaproszonymi gośćmi aby otworzyć i obejrzeć wystawę przedstawiającą historię Dmosińskiej Książnicy. Tematami ekspozycji były: czar starej książki, stare dokumenty, prace plastyczne czytelników z różnych lat oraz prezentacje ekslibrisów zgłoszonych do konkursu. Po ogólnym powitaniu gości, cytując słowa Jana Pawła II : "Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest bowiem skarbnicą piśmiennictwa (...) W systematycznie prowadzonym księgozbiorze do starych rękopisów i inkunabułów dodawane są nowe książki i pisma. Wszystko to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń (...)", dokonano wraz z Panią Danutą Supera - Wójtem Gminy i Panią Wandą Michalską - Przewodniczącą Rady Gminy otwarcia wystawy. Przecięto  wstęgę ogłaszając ją za otwartą. Nadszedł czas, aby w gronie bliskich nam osób oglądając wystawę, wspomnieć minione lata i spojrzeć z refleksją wstecz.

Po czym wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się na część oficjalną i artystyczną do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin.

    Chcę nadmienić, że przez cały rok 2009 na różne sposoby świętowaliśmy nasz Jubileusz pamiętając o słowach Marii Dąbrowskiej : "Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji". Doceniając ten dar, tę instytucję i wszystkich tych którzy ją tworzyli, szanowali i integrowali się z książką i tym miejscem pragnęliśmy docenić i wspólnie wspominając minione wydarzenia przeżyć ten dzień. Zaprosiliśmy bliskie nam osoby aby razem cieszyć się z Jubileuszu i z refleksją spojrzeć wstecz. Były władze samorządowe powiatowe i gminne wraz z pracownikami, liczna grupa bibliotekarzy : z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Łodzi , Miejskiej Biblioteki Publicznej z Brzezin, z gminnych bibliotek powiatu brzezińskiego : Rogowa, Jeżowa, obecni i byli pracownicy naszej Jubilatki. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele instytucji z którymi współpracujemy, nasi czytelnicy i sympatycy, bez których nie byłoby sensu istnienia.                    

    Program słowno-muzyczny na temat książki i biblioteki, w wykonaniu młodych czytelników i grającej młodzieży z Orkiestry Dętej, działającej przy bibliotece - pod kierunkiem kapelmistrza Pana Andrzeja Pągowskiego, uświetnił nam jubileuszowe spotkanie. W prezentacji multimedialnej zatytułowanej "60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie" przygotowanej wspólnie z pracownikami Biblioteki : Joanną Kucińską i Emilem Okrasą , przedstawiłam jej historię. Bo taki Jubileusz, to wspaniała okazja do opracowania historii bibliotekarstwa "małej ojczyzny" jaką jest gmina Dmosin. To również czas podziękowań i gratulacji wszystkim tym, którzy na przestrzeni 60 lat dbali o dobry wizerunek Biblioteki, aby można było powiedzieć za Kornelem Makuszyńskim "...że dom, w który jest książka, jest przybytkiem słońca".      

   Pani Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyły jubileuszowe podziękowania osobom związanym z Biblioteką na przestrzeni 60 lat jej istnienia. Listy gratulacyjne skierowane do władz samorządowych, byłych i obecnych pracowników jak i najaktywniejszych czytelników wręczyłam dziękując za, rozumienie potrzeb biblioteki, każde wsparcie i okazaną pomoc jak i zaangażowanie w twórcze działania tej instytucji. Następnie Pani Małgorzata Cegiełko, kierownik Działu Promocji i Analiz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi, odczytała i przekazała nam list gratulacyjny z najlepszymi życzeniami od Pani Barbary Czajka - dyrektora Biblioteki. Były kolejne listy i gratulacje, w imieniu społeczności powiatowej złożył nam Starosta - Pan Edmund Kotecki, następnie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach , z byłej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach, z Gminnej Biblioteki Publicznej z Rogowa , Jeżowa , naszej Filii z Kołacina.
   W ramach wspomnień i refleksji związanych z pracą w bibliotece wpłynęło kilka prac, a prowadzące - Anita z Dagmarą przeczytały wspomnienie Pani Ani Gabarkiewicz. Oto, mały fragment z jej wiersza "(...) nasza biblioteka miejsca swe zmieniała i tak dla nas ważną pozostała(...)". Miłą niespodzianką była okolicznościowa poezja naszego gościa - Pana Romana Lewińskiego - poety z Brzezin . Zaprezentował swe wiersze wraz z naszymi czytelniczkami, Pauliną i Karoliną.
    W przerwie aby zregenerować siły zaprosiliśmy naszych gości na bankiet. Po przerwie ważnym i oczekiwanym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. "Ekslibris - godło dla Biblioteki w Dmosinie". Komisja przyznała dwa równorzędne miejsca dla Emilii Kotlarek i Magdaleny Kubiak oraz Natalii Tomczyńskiej i Roksany Stańczyk. Zgłoszone projekty zaprezentowano na wystawie a nagrodzone ekslibrisy posłużą do pieczętowania książek oraz sygnowania dokumentów. Na podstawie projektu Emilki wykonano pieczęć do stemplowania dokumentów jubileuszowych.

    Aby uroczyście zakończyć spotkanie wystąpił kolejny zespół istniejący przy naszej Bibliotece, tj. Zespół śpiewaczy z Kapelą PN. "Nowostawianie". Przy tekstach pełnych humoru i dźwiękach muzyki spotkaliśmy się przy okazałym Jubileuszowym torcie w kształcie otwartej księgi .
Spotkanie upłynęło miłej serdecznej atmosferze, pełnej refleksji i wspomnień.

     Dziękuję z całego serca, wszystkim tym , którzy przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia naszej uroczystości.
      Pragnę słowami Jana Parandowskiego : "Sercem domu jest biblioteka", życzyć bibliotece, sobie i wszystkim bibliotekarzom : aby Dmosińska Książnica była zawsze sercem naszego społeczeństwa, by było wielu czytelników kochający książki, a także nie brakowało sympatyków i przyjaciół , bez których biblioteka nie może istnieć.