"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Lokalizacja Biblioteki

 

   Lokalizacja Biblioteki

Na przestrzeni 60.lat bibliotekę przeprowadzano pięciokrotnie – pierwszym lokalem była jedna duża sala w budynku Prezydium Gminnej Rady Narodowej - z 1898r.. Biblioteka zajmowała tę izbę a właściwie dzieliła ją w miarę potrzeb z Prezydium Gromadzkiej Rady do chwili jego przebudowy tj. do1974r.,

W latach 1974-1976 Biblioteka zajmowała lokal o pow. 25m2 w prywatnym domu u państwa Kędziorków w Dmosinie.

Kolejna przeprowadzka to rok 1976r. do prywatnego domu -Dmosin Nr 12, u państwa Miśkiewiczów. Biblioteka wtedy zajmowała dwa pomieszczenia o ogólnej powierzchni 32m².

Po 14 latach tj. w roku 1990 wróciła pod dach Urzędu Gminy Dmosin- zajmując bardzo dogodny lokal, bo na parterze, dobrze doświetlony z dobrym ogrzewaniem o powierzchni około 80 m2.

W 1998r. jesienią Bibliotekę przeprowadzono do kolejnego lokalu o podobnej powierzchni lecz na I piętrze w budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „w Dmosinie i znajduje się tam po dzień dzisiejszy.