"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Kadra

 

Kadra

Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia, księgozbioru – to również ludzie, którzy w kształt biblioteki wkładali swoją wiedzę, umiejętność i osobiste zaangażowanie.

Do 1973r. pracownicy do obsługi Biblioteki zatrudniani byli w nie pełnym wymiarze godzin pracy na tzw. ryczałt.

W takim systemie byli pracowali :

Józefa Kosma ( 1 I 1953 – 6 III 1962)

Czesława Gawrych ( 6 III 1962 – 4 XII 1963)

Zofia Malinowska ( 4 XII 1963 – 2 II 1969)

Franciszek Galant ( 1 I 1969 – 1 IX 1969)

Halina Łapacz ( 1 X 1969 – 31 XII 1972)

Jadwiga Owczarek ( 1 III 1972 – 31 XII 1972)

W roku 1973 wprowadzono cały etat pracy w bibliotece, dzięki czemu pani Jadwiga Owczarek jest pierwszą osobą zatrudnioną w tym systemie:

Jadwiga Owczarek ( 1 I 1973 – 30 IV 1973)

Elżbieta Szymańska ( 1 VI 1973 – 31 VIII 1973)

Zofia Goździńska ( 12 XI 1973 – 31 XII 1975)

Teresa Fortuna ( 1 I 1976 – 30 VII 1976)

Maria Biskupska ( 1 VIII 1976 – 31 IX 1977)

Urszula Dębska ( 1X 1977 – 28 II 1982)

-Halina Grabowicz (1/2 etatu 1 VI '82 – 31 VIII '82; 1 etat 1 IX '82 >>>)

W 1987 r. po zaleceniach Pani Ewy Szwonek- Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach i staraniach kierownika Biblioteki udało się utworzyć drugi pełny etat merytoryczny , co pozwoliło zatrudnić :

Anna Lis ( 1 VI 1987 – 14 IV '88)

Anna Chudy ( 2 V 1988 – 1 III 1989)

Dorota Pietrasiak ( 29 VII '89 – 31 VIIII '89)

Ten stan nie trwał długo, nadszedł czas kolejnych zmian i redukcja etatów i z dniem 31 sierpnia 1989 roku zlikwidowano drugi etat.

Po latach kiedy, Uchwałą Nr XXXV/204/06 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 kwietnia 2006r. została przekształcona w samorządową instytucję kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dmosin. , zachowując pierwotną nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie. Instytucja Kultury jaką jest Biblioteka działa w oparciu o Statut , Ustawę o bibliotekach.

Aby Biblioteka mogła funkcjonować zgodnie z w/w przepisami zatrudniono Główną Księgową jak i utworzono stanowisko merytoryczne.

Z nowym rokiem 2008 zatrudniono: :

Joannę Kucińską ( 2 I 2008r.)

oraz 1 stycznia 2009 r. główną księgową :

Barbarę Wardzińską (2 I 2009 r.)