"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

FACEBOOK

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka.

 

OŚWIADCZENIE

w sprawie przetwarzania danych osobowych umieszczonych

na Profilu Facebook-a Biblioteki Publicznej w Dmosinie

W związku z obserwowaniem profilu Biblioteki Publicznej w Dmosinie pod adresem https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Dmosinie-452935391387531/   (dalej jako: Profil) i aktywnością użytkowników Facebook obserwujących Profil (dalej jako: Użytkownicy), Biblioteka Publiczna w Dmosinie, mieszczące się pod adresem: Dmosin nr 9a, 95-061 Dmosin (dalej jako: Administrator) gromadzi dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników i jest ich administratorem.

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Innymi słowy, podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji działalności Administratora, poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.

Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Kontakt z Administratorem jest możliwy zarówno elektronicznie: bibl.dmosin@wp.pl, telefonicznie: (46 )874 62 30,  jak i listownie: Dmosin nr 9a, 95-061 Dmosin.

Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.bibl@iodanych.pl.

Facebook może uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.