"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

22 listopada 2017 15:59 | Aktualności

Konkurs

 

Regulamin konkursu plastycznego

Gwiazdkowy anioł”

 

ORGANIZATOR

Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie

        Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza w Dmosinie

 

CELE KONKURSU

                    - rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej tradycjami Święta Bożego Narodzenia,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej wśród uczestników,

- rozwijanie zdolności manualnych u najmłodszych,

- popularyzacja twórczości artystycznej,

- przedstawienie naszego wyobrażenia anioła

- postaci przynoszącej ludziom szczęście i nadzieję.

UCZESTNICY

- konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

● Dzieci, młodzież

● Dorośli

WARUNKI KONKURSU

1) Forma przestrzenna (stojąca lub wisząca).

2) Dowolna technika i sposób dekoracji (np. masy plastyczne - masa solna, masa papierowa, gips, modelina; papier; makaron; robótki szydełkowe; tkaniny; materiały użytkowe).

3) Format: min. 10 cm wysokości.

4) Prace nadesłane na konkurs muszą być opisane w następujący sposób:

  • dzieci / młodzież - imię i nazwisko wykonawcy, wiek/klasa, adres szkoły/placówki/, ( koniecznie ) numer telefonu kontaktowego do rodzica(prawnego opiekuna)
  • dorośli - imię i nazwisko wykonawcy, wiek, ewentualnie adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego,

OPIS POWINIEN BYĆ TRWALE DOŁĄCZONY DO PRACY.

TERMINY

1)  Prace należy dostarczyć w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 06 XII 2017 r. do  Gminnej Biblioteki Publiczne w Dmosinie w godzinach wtorek, środa, piątek 8-16 ; poniedziałek, czwartek 10-18 lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie, 95-061 Dmosin

z dopiskiem „Gwiazdkowy anioł”.

2) Termin rozstrzygnięcia konkursu – w dniu 14 XII 2017 roku.  
( laureaci / uczestnicy konkursu o godzinie spotkania zostaną powiadomieni telefonicznie ).

Kryteria oceny: pomysłowość i oryginalność prac, samodzielność i estetyka wykonania.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 

WYSTAWA POKONKURSOWA

Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na wystawie pokonkursowej.

UWAGI

Prace niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Prace konkursowe przechodzą na własność GBP W Dmosinie

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie oraz prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

 

Przeczytano: 287 razy. Wydrukuj|Do góry