"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

26 lutego 2018 13:58 | Aktualności

Ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 

„BARANEK WIELKANOCNY”                                                                                                                                                                                                             

 


ORGANIZATORZY :                                                                      

 

  • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DMOSINIE
  • ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA W DMOSINIE
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W DMOSINIE - ANNA LIS, BARBARA KAŹMIERCZAK

 

I. CELE KONKURSU            

 

- ochrona przed zanikaniem tradycji

- doskonalenie sprawności manualnej

- rozwijanie wyobraźni i własnej inwencji twórczej

- dokumentacja i kultywowanie tradycji wielkanocnych                   

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0- III SP z terenu Gminy Dmosin

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie baranka wielkanocnego w formie przestrzennej

    dowolną techniką

3. Każdy uczestnik powinien dostarczyć nie więcej niż  jedną pracę

4. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać do 21.03.2018r.

    u wychowawców klas oraz w GBP w Dmosinie

 

III. PODSUMOWANIE KONKURSU

 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów

2. Samodzielnie wykonane prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

    - klasy 0

    - klasy I – III szkoły podstawowej

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi przed  Świętami Wielkanocnymi

 

IV. UWAGI KOŃCOWE

 

1. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie

Przeczytano: 281 razy. Wydrukuj|Do góry