"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

14 marca 2019 15:10 | Aktualności

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO - I TY MOŻESZ PISAĆ WIERSZE – WIERSZ PROMUJĄCY I OPISUJĄCY NASZĄ GMINĘ1.Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie.

2.Cele konkursu

 • rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • odkrywanie talentów literackich,
 • promowanie Gminy Dmosin wśród jej mieszkańców,

 

3.Adresaci konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:

kat. I -dzieci do lat 11,

kat. II -dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat

kat. III -młodzież w wieku 16-19 lat,

kat. IV -dorośli powyżej 19 lat.

4.Forma wiersza:

 • dowolna,
 • treść – zgodna z tematem konkursu,
 • prace powinny być dostarczone w formacieA4 napisane odręcznie lub komputerowo.
 • prace należy opisać na odwrocie drukowanym pismem-imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, numer telefonu kontaktowy, w przypadku dzieci numer kontaktowy do rodzica (prawnego opiekuna)

 

5.Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 • Prace należy dostarczyć do   Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie,

 Dmosin 9a, 95-061 Dmosin do dnia 15.04.2019r

 • Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
 • Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie
 •  Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 • Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz klauzuli informacyjnej RODO
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

6.Rozstrzygnięcie konkursu.

 • O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ponadto informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie, z siedzibą w Dmosin 9a, 95-061 Dmosin.

2.Inspektorem Ochrony Danych  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie jest osoba dostępna pod adresem:rodo.bibliotekadmosin@tylda.dot.pl.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców, w celu przekazania im nagrody.

4.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Przeczytano: 240 razy.| Wydrukuj|Do góry