"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

19 marca 2019 14:25 | Aktualności

Konkurs wielkanocny


KONKURS PLASTYCZNY

ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”

 

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie,

Szkoła Podstawowa w Dmosinie – mgr Anna Lis

Termin składania prac: 09 kwietnia 2019 r.

Wręczenie nagród: 12 kwietnia 2019 r.

1.   Tematyka konkursu

- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego dowolną  techniką plastyczną

- maksymalna wysokość pracy – 30 cm.

2.   Cele konkursu:

-  pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych

-  pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży

-  przegląd różnych technik plastycznych.

3.   Warunki konkursu:

-  w konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dmosin

-  do konkursu będą dopuszczane prace wykonane samodzielnie .

-  techniki i materiały – dowolne

każdy uczestnik może złożyć jedną pracę; prace grupowe nie będą oceniane

-  do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne

- prace uszkodzone nie będą oceniane

-  Organizatorzy nie zwracają prac złożonych na konkurs.

 4.   Praca powinna zawierać następujące dane:

-  imię i nazwisko uczestnika, klasa, adres domowy, szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, numer telefonu.

5.   Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora6.   Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

-  przedszkola

-  szkoły podstawowe klasy I – III

-  szkoły podstawowe klasy IV – VI

-    szkoły podstawowe klasy VII – VIII i gimnazjum.

7.   Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:

-  ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu

-  dobór i wykorzystanie materiałów

-  estetyka pracy oraz trwałość

-  walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka)

-  samodzielność wykonania pracy.

8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie,

przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu

imienia i nazwiska dziecka, wieku, nazwy szkoły/placówki pozaszkolnej, do której uczęszcza oraz     publikację zdjęć.

9.Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do  publicznej wiadomości w prasie oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie.


1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie, z siedzibą w Dmosin 9a, 95-061 Dmosin.

2.Inspektorem Ochrony Danych  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie jest osoba dostępna pod adresem:rodo.bibliotekadmosin@tylda.dot.pl.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców, w celu przekazania im nagrody.

4.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!


Przeczytano: 243 razy.| Wydrukuj|Do góry