"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

28 października 2019 14:37 | Aktualności

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 pt. „KARTKA URODZINOWA DLA MISIA ”

Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie

 

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 2. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
 3. Kształtowanie wrażliwości dzieci
 4. Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 5. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 6. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas 0 – III
 2. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę dowolną techniką plastyczną.
 3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko uczestnika i grupę wiekową.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 6. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

kl „0”- I oraz kl II - III

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie  do 18.11.2019r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie.
 2. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych – oceniana będzie pomysłowość, samodzielność, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu 25.11.2019r  podczas                           „Dnia Pluszowego Misia”.
 4. Prace laureatów będą prezentowane w Bibliotece
 5. Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę  plastyczną na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 6. .Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz 833, z późn. zm.)
 7.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Przeczytano: 200 razy.| Wydrukuj|Do góry