"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

25 listopada 2019 15:33 | Aktualności

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU

 „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

            Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie

 

 1. CEL KONKURSU:
 • Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • Umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 

 1. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do:

 • uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej w Dmosinie,  Szkoły Podstawowej w Kołacinie oraz Filii w Woli Cyrusowej
 •  uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Dmosinie, Szkoły Podstawowej w Kołacinie
 • dorosłych

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 • Wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie.
 • Możliwość zastosowania dowolnych technik.
 • Preferowane użycie materiałów naturalnych .
 • Stroiki muszą być wykonane indywidualnie, uczestnik konkursu przygotowuje tylko jeden stroik.
 • Stroik świąteczny dostarczamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie do 09.12.2019 r.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego regulaminu.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie wyłącznie na potrzeby konkursu plastycznego „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”
 • Złożone prace nie będą zwracane..

 

 1. OCENA I NAGRODY
 •  Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Gminnego Spotkania Opłatkowego, o którego terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Przeczytano: 172 razy.| Wydrukuj|Do góry