"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

02 marca 2020 15:56 | Aktualności

Konkurs wielkanocnyKonkurs plastyczny „Stroik Wielkanocny”

„STROIK WIELKANOCNY”.

 

I.CELE KONKURSU

 

●Przypomnienie symboliki świąt Wielkanocnych.

●Stworzenie możliwości rozwoju talentu.

●Aktywizacja środowiska

 

II.ZASADY KONKURSU

 

●Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VIII, oraz dorośli.

●Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnymi i własnymi.

●Technika: dowolna.

●Prace powinny być podpisane- imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, kategoria wiekowa, numer telefonu      

 

IIIWYMOGI FORMALNE

 

●Dopuszcza się  wyłącznie prace indywidualne.

●Prace niezgodne z regulaminem i nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

●Oceny prac dokona  komisja powołana przez organizatora konkursu.

●Kryteria oceny pracy to:

   -pomysłowość i oryginalność pracy,

   - zgodność pracy z tematem,

   - estetyka wykonania.

●Prace należy składać do dnia 27 marca 2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie

●Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 6 kwietnia 2020r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie

●Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

●Zgłoszenie pracy do konkursu  jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego regulaminu.

●Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie wyłącznie  na potrzeby konkursu plastycznego „Stroik wielkanocny”

 

Ponadto informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie,     z siedzibą w Dmosin 9a, 95-061 Dmosin

2.Inspektorem Ochrony Danych  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie jest osoba dostępna pod adresem: iodbibl@iodanych.pl

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców, w celu przekazania im nagrody.

4.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Przeczytano: 112 razy.| Wydrukuj|Do góry