"Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska::Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska "Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" Maria Dąbrowska

Aktualności

30 czerwca 2020 11:41 | Aktualności

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN

konkursu fotograficznego

„Z książką na kwarantannie”


I.Cele i tematyka konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie.

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Bezpieczne czytanie sposobem na kwarantanny spędzanie” realizowanego z Programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowany przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie LGD "Polcentrum" w ramach programu Działaj Lokalnie.
3.Celem konkursu jest:

- przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa

-promocja i rozwijanie czytelnictwa,

-rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród dzieci i młodzieży,

-prezentacja osiągnięć uczestników konkursu

4. Tematyką zdjęć są książki, oraz ich czytanie.

II. Zasady konkursu :

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dmosin.

2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria 6 – 13 lat

- II kategoria 14 -18 lat


2. Termin zgłaszania prac upływa 15.07.2020r.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych drogą elektroniczną na adres: bibl.dmosin@wp.pl.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a)posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

b)nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c)nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych

5. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacieJPEG.

W treści wiadomości proszę podać: imię i nazwisko, wiek, adres oraz dane kontaktowe.

III. 6. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece oraz na facebooku.

IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1.Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2.Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu na zakończenie projektu. O konkretnym terminie rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy uczestników.

V. Postanowienia końcowe:

1.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

2.Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz 833, z późn.zm.)

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej biblioteki: www.bibliotekadmosin.stronakultury.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Przeczytano: 59 razy.| Wydrukuj|Do góry